Suomeksi

Ericsson, Christoffer H

Fakta

Född 5.3.1920 i Helsingfors

Död 6.8.2009 i Helsingfors

Familj: Gift med Harriet Clayhills 42, skild 49. Gift med Rita Molander 51, skild 63. Gift med Kristin Olsoni 68, skild 72. Tre barn.

Utbildning och yrke: student 40, FK67, FM68, FL 77, FD 80. Militärtjänst 39-44 (sårats 2ggr.) Verksam inom sjöfartsnäringen 48-63, bl.a. VD för Anchor Shipping Co ab 51-60, chef för Arkeologiska kommissionens sjöhistoriska byrå 68-79. Redaktör för Frisk Bris 45-46. Biträdande professor vid JY 79-84, docent vid ÅA 82-88, docent vid HU 85-87.

Intressen: klassisk arkeologi och dess historia, antikens och äldre europeisk historia, maritim historia och skeppsbyggeri

Författarens röst

Esplanaden var strängt taget inte förändrad trots att staden var i händerna på de revolutionära, i främsta rummet ryska myterister som ingen lyckats återföra till disciplin. Borgerskapet kunde oantastat röra sig på sin kära promenadgata, men som mål för hatfyllda blickar av folket från stadsdelarna norr om broarna. Mord förekom inte på öppen gata, däremot ute på industriorterna, där revolutionärerna kunde plundra och marodera fritt och ostraffat.
Trygghet var ett relativ begrepp: barn och kvinnor rörde sig utomhus men undvek de torg där den nya tidens profeter lade ut det nya frihetsevangeliet.

Christoffer H Ericsson
ur "Överste i avsked", 1998

Christoffer Ericsson är konsthistoriker med en gedigen karriär både inom affärslivet och det akademiska fältet. Som författare står han bakom ett antal verk om kulturhistoria, främst marin historia. Ericsson har också gjort sig känd på det skönlitterära området, bland annat med sjöromaner och essäsamlingar.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Foto: Litorale Förlag

Källor:
Ekberg, Henrik m.fl. (red.): Uppslagsverket Finland, del 1. Helsingfors, 2003.

Verk skrivna av Christoffer Ericsson:

1942 Vindslitet
1943 Örlogsmän
1945 Okänt hav
1949 Stenkrokanen
1952 Sjöbjörnarnas tidigaste farledsbeskr. F. Finl. Sydkust
1962 Grekernas gyllene väster
1975 Etapper
1985 Hundvakt, historier från sjön
1980 Roman architecture Expressed in Sketches by Francesco di Giorgio Martini – studies in Imperial Roman and early Christian Architecture (akademisk avhandling)
1989 Överste i avsked
1999 I skuggan av ett krig
2000 Sommarlek
2002 Henry Ericsson - min far
2002 Tyrrhensk kust
2003 Finlands sydkust
2004 Vindslitet
2005 Strandsvall
Huvudredaktör för serien Jungfrusund, utgiven av Åbo Akademi.


Logga in