Suomeksi

Lilius, Carl-gustaf

Fakta

Född år 1928 i Helsingfors

Död år 1998 i Hangö

Växte upp i Grankulla. Gick i Samskolan 1940-46.

Studier och yrke: Student 1946, studier vid Helsingfors universitet 1946-49, Finlands konstakademis skola, skulpturklassen 1949-52. Skulptör, målare, tecknare, grafiker, författare och filosof.

Carl-Gustaf Lilius
Carl-Gustaf Lilius

Författarens röst

Tvärtemot den vedertagna uppfattningen att människan uppstått vid en viss tidpunkt och på en viss plats så att vi om vi söker tillräckligt ivrigt kan tänkas finna tidpunkten och platsen säger jag: människan fanns före alla tänkbara tidpunkter och alltid på platser som är andra än de för tillfället tänkbara.

Carl-Gustaf Lilius
ur "Metsytiska boken", 1973

Intellektuell språkskapare

I Carl-Gustaf Lilius texter finns en dragning mot romantiken. Han delar upp världen i ande och materia, svart och vitt. Språket är originellt format och känsloexpressivt. Lilius är en stilkonstnär som på ett skickligt sätt sammanfattar sin intellektuella världsbild i lyrisk och prosalyrisk form. Han söker efter en världsförklaring i sina texter.

Många järn i elden

Carl-Gustaf Lilius skapade sig en karriär inom många konstnärliga områden. Han var inte enbart författare utan också skulptör, grafiker och tecknare. Under sina många studieresor besökte han de flesta väst- och sydeuropeiska länder samt Indien och Nepal. Lilius höll ungefär fyrtio utställningar både i Finland och i Sverige och hans verk finns i olika museer och samlingar.

År 1957 gifte sig Carl-Gustaf Lilius med författaren Irmelin Sandman. Tillsammans har de dottern Suzanne född 1958. Carl-Gustaf Lilius växte upp i Grankulla och det var där han gick i skola. Med sin familj bosatte han sig senare i Hangö.

Text: Alexandra Berg
Bild: "Öga mot öga med sig själv", stiftelsen Pro Artibus

Källor:
Bondsdorff, Bengt von: "Konstnärsliv" i Aktiebolaget som blev stad. Grankulla 80 år. Grankulla 1986
Finlandssvenska litteraturhistoria II, uppslagsdelen. Helsingfors 2000
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur. Jakobstad 1984

Verk skrivna av Carl-Gustaf Lilius:

1966 Burgundiska sviten [prosa]
1970 Konst eller samhälle (red.)
1973 Metsytiska boken. En roman om tanken
1984 Makt och mardröm. Politiska essayer
1989 Ingentinget. I alltet. En världsförklaring [essä]
1990 Drawings. Piirustuksia. Teckningar
1991 Arcanum. Linoleum cuts. Linopiirroksia. Linoleumsnitt
1992 Sculptor (tills. med Reiner Frommer)
1994 Det himmelska ljuset [essä]
1995 Solkornet [essä]
1996 Paradispredikan [essä]
1997 Pardisdansen. Fjärde essaysamlingen


Logga in