Suomeksi

Parland, Henry

Fakta

Född år 1908 i Viborg

Död år 1930 i Kaunas, Litauen

Bodde i Grankulla från år 1920 till att han tagit studenten.

Studier och yrke: studier i juridik 1927-29, medarbetare i modernisternas tidskrift Quosego, publicerade uppsatser och dikter i ett flertal tidningar i Helsingfors och Litauen, sekreterare vid svenska konsulatet i Litauen 1929-30.

Henry Parland med sina vänner i Grankulla. Bild ur SLS arkiv.
Henry Parland med sina vänner i Grankulla. Bild ur SLS arkiv.

Författarens röst

Bensin

Jag är en stor Gud
och mitt pris är 3:40 litern
och människorna slår ihjäl varandra
för min skull.

Huii!
då elden har kysst mig
och järnet skälver: liv!

vet jag
varför jag så länge
drömt under jorden.

Henry Parland
ur "Idealrealisation", 1929

Upptäckt först efter sin död

Henry Parland hann inte ge ut allt han skrev under sitt korta liv. Det enda han själv fick se i tryck var en lyriksamling och en del uppsatser och dikter som publicerades i olika tidningar. Efter sig lämnade han en mängd dikter, en nästan färdig roman och essäprosa. Hans bror Oscar Parland gav ut dem efter Henrys död. Bröderna Parlands rysk-baltiska bakgrund och språkkunskap har berikat den finlandssvenska litteraturen med nya synvinklar.

I Henry Parlands dikter syns hans skepticism och ironi. Hans lyrik är skarp och formen är obunden. Så småningom övergick han till att skriva prosatexter. De var från början korthuggna med en stackaterande versform, vilket kanske beror på att han inte lärde sig svenska ordentligt förrän i fjortonårsåldern. Henry Parland är en framstående modernist även om han varit förbisedd. Motorcyklar och mineralvatten blir i hans texter symboler för den moderna tillvaron, som bjuder på spänning med också på otrygghet. Han kände sig aldrig riktigt hemma i det finlandssvenska kulturlivet, som enligt honom var för instängt.

Kamratförtryck

Henry Parland var den äldsta av fyra bröder, varav tre blev författare. Han föddes i Viborg och under sina fyra första år bodde han med familjen på olika orter i Ryssland. Efter krigsslutet flyttade familjen till Finland. Först bosatte de sig i Kilo och Henry gick i skola i finskt normallyceum i Helsingfors.

År 1920 flyttade familjen till Grankulla. En orsak var kamratförtrycket som Henry blev utsatt för på grund av sin ryska bakgrund. I Grankulla var atmosfären mer internationell och där bodde olika slags människor. I den Parlandska familjen talade man tyska. Ryska och finska kunde Henry Parland också då han flyttade till Grankulla, men svenska lärde han sig först i Grankulla samskola och till en början måste han få undervisning på finska. Svenska blev ändå hans diktarspråk.

 

Konstnärsliv

Efter studentexamen studerade Henry Parland juridik. I ett av sina prosastycken skriver han att han gör det för att man måste skaffa sig en etikett, för att andra människor skall känna igen en. Dessutom menade han att man då har en möjlighet att få bra tjänster. Men Henry Parlands studier gick inget vidare och han levde ett utsvävande konstnärsliv i kretsen kring poeten Gunnar Björling. Efter att familjen fått reda på hur han levde och att han hade skulder skickades han till en onkel i Litauen. Där insjuknade han i scharlakansfeber och dog tjugotvå år gammal.

Text: Alexandra Berg
Bilder: Svenska litteratursällskapet

Källor:
Ara, Agneta: "Henry Parland" i Författare om författare. 24 finlsndssvenska diktarporträtt. Borgå 1980
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur. Jakobstad 1984
http://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Parland (29.6.2006)

Verk skrivna av Henry Parland:

1929 Idealrealisation [lyrik]
1932 Återsken [lyrik, essä, kåseri och prosa]
1964 Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter (red. Oscar Parland)
1966 Den stora Dagenefter. Samlad prosa I (red. Oskar Parland)
1970 Säginteannat. Samlad prosa 2 (red. Oskar Parland)
2005 Sönder. Om framkallning av veloxpapper [roman] (första gången utgiven 1932)


Logga in