Suomeksi

Parland, Ralf

Fakta

Född år 1914 i Viborg

Död år 1995 i Stockholm

Var bosatt i Grankulla under sin skoltid.

Yrke: Student 1932. Studier vid tekniska högskolan 1932-33. Redaktionssekreterare vid Viborgs Nyheter 1939 och medarbetare i bl.a. Nya Argus och Dagens Nyheter. Musikkritiker i Arbetarbladet 1940-45. Översatte verk från bl.a. tyska och finska.

Författarens röst

Vårformel

Såsom allt annat
ett matematiskt under
en potentiering av hemliga tal som gror:
handlande spjutrakt
som en ung svärdkaktus
intill extas och bristning
blommans fontän!

Dovt under jorden
knippet av bleka kvadratrötter:
jag gånger jag
är ett nytt väsen ovan mig!

Ralf Parland
ur "Eolita", 1956

Science-fiction och lyrik

Ralf Parland kom genom sin bror Henry Parland tidigt i kontakt med modernisterna Diktonius och Björling. Han blev något av en lärjunge hos dem båda men påverkades också av brodern Henry. I sina första prosaskisser eller noveller skriver Ralf Parland med ungdomlig självsäkerhet, lätt och nonchalant. Stilen liknar broderns en aning men är mer sarkastisk, fantasifull och full av ordfyndigheter.

Ralf Parland både bevarar och utvecklar sin prosastil under författarkarriären. Resultatet är varierande och pendlar mellan omständlighet och exakthet. I Parlands poesi finns ofta en musikalisk spänning med upprepningar, upplösningar och parallellismer.

Ralf Parland tycker om det som gör sig bra i text. Han använder sig gärna av termer från vetenskapen, vilket till en del beror på deras exotiska klang. Senare skriver Parland gärna framtidsvisioner som liknar science-fiction. Barndomsmiljön i Karelen gör sig också påmind i hans författarskap.

Från Ryssland via Finland till Sverige

Ralf Parland föddes år 1914 i Viborg och var den yngsta sonen av fyra. Då ryska revolutionen bröt ut flyttade familjen till Finland, först till Kilo och sedan till Grankulla. Där gick Ralf i skola och blev student i början av 1930-talet. I Grankulla var familjen Parland grannar med Elmer Diktonius som blev en mentor för Ralf. År 1948 lämnade Ralf Parland Finland och flyttade till Sverige där han bodde fram till sin död.

 

Tre äktenskap

Ralf Parland gifte sig tre gånger under sin livstid. Första gången var det med Ewa Wichman år 1938. Tillsammans fick de en son, som bodde hos modern efter skilsmässan år 1945. Sitt andra äktenskap ingick Parland med Heli Gestrin. Det varade fram till år 1960. När skilsmässan var avklarad gifte Ralf Parland om sig med Helga Henschen.

Text: Alexandra Berg
Foto: Svenska litteratursällskapet

Källor:
Finlands svenska litteraturhistoria II, uppslagsdelen. Red Michel Ekman, Helsingfors 2000
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur, Jakobstad 1984
http://www.kirjasto.sci.fi/rparland.htm 16.7.2006

Verk skrivna av Ralf Parland:

1934 Dusch [noveller]
1937 Ebonit [noveller]
1938 Avstånd [lyrik]
1941 Abel y Aifars sånger [lyrik]
1942 Mot morgondag. En åhörares betraktelser om musik
1944 Mot fullbordan [lyrik]
1946 Oavslutad människa. Dikter och legender
1947 Himlens stenar. Noveller
1949 Nattens eldar. Dikter 1938-1948
1950 Relief. Dikter
1951 Brev till ett tomrum [lyrik]
1952 Hårt ljus. Noveller
1953 Det blåser ur intet. Dikter
1953 Eros och elektronerna [noveller]
1954 De två vägarna. Prosa i urval
1956 Eolita [lyrik]
1957 Hem till sitt hav. Karelska noveller om mycket vatten
1959 Hymner från Santsche-Pi [lyrik]
1960 Tolv onklars resa. (tills. med Anatol Lybimov) [hörspel]
1961 En apa for till himmelen [noveller]
1961 Zodiaken. En diktsvit
1964 Sonat för fallskärm och kalebass [lyrik]
1966 En hundpredikan noveller]
1968 Bländverket. Dramatiskt poem i tre akter
1970 Regnbågens död [noveller]
1973 i. En roman om förhävelse


Logga in