Suomeksi

Rein, Carolus

Fakta

Född 14.5.1935 i Åbo

Utbildning och yrke: student 53, HuK 66, FK 70. Korrekturläsare vid Hbl och Nya Pressen 58-59, praktikant vid ÅAB 66-67, auskultant vid Uppsala universitets bibliotek 67, lärare i svenska vid språkkolan Lingua i Hfrs 74, länskonstnär i Nylands län 75-77

Intressen: filosofi, konst och skönlitteratur

Författarens röst

Verkligheten och evigheten

Hösten viskade mig en gång:
evigheten är endast en dröm.

I flammor av jord
vandra de frusna själarna,
likt maskar, omslutna av tid.

Ditt hugg, du brinnande evighet!
Flamman är rosenröd.

Svarta äro solarna
i fjärran där Den Försvunnes näktergalar dansar.

Carolus Rein
ur "Eros och Logos", 1973

Carolus Rein är en särpräglad röst i den finlandssvenska lyriken. Han har beskrivits som en sentida arvtagare till Stagnelius och Almqvist. Rein står bakom en lång rad diktsamlingar, som förenar mytologi med ett myllrande språk. Ordrikedomen ger verken en visionärt mässande ton.

Carolus Reins senare produktion får en allt mer religiös underton. Hans romankonst kan inte sägas vara särskilt läsartillvänd. Dess ton är gammaldags och den förbigår i stor utsträckning moderna stilistiska drag som förankring i tid.

Rein är numera bosatt i Sverige, där hans diktning tidvis fått större uppskattning än i hemlandet.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Foto: http://www.karjalohja.fi/kirjailijat/rein.htm

Källor:
Ekberg, Henrik m.fl. (red.): Uppslagsverket Finland, del 4. Helsingfors, 2006.

Verk skrivna av Carolus Rein:

Diktsamlingar
1954 Färd genom verkligheter
1955 syskon till ingen
1956 Dansens yta
1958 Vårsvart
1960 Seende
1963 Världen är endast du
1967 Det obesegrades röst
1971 Vågbrytningar
1973 Eros och logos
1978 Stigar mellan Elysion och Hades
1981 Mellanstationer
1984 Amor et Apocalypsis
1986 Dekader, Ekolod (dikturval)
1990 Ismens återkomst
1992 Försenad implikation

Romaner
1976 Erinnyerna
1995 Minus


Logga in