Suomeksi

Castrén, Paavo

Fakta

Född 1938

Bor sedan år 1981 i Grankulla.

Studier och yrke: Student 1956, fil. kand. Helsingfors universitet 1962 och fil. dr. Helsingfors universitet 1975 med huvudämnen latinska språket och romersk litteratur samt grekiska språket och litteratur. Docent i klassisk filologi vid Helsingfors universitet 1975–1987, biträdande professor 1987–1998 och professor i klassisk filologi 1998–2002.  

Författarens röst

Under de tjugofem år jag bott i Grankulla har jag av olika anledningar haft orsak att fundera över vad olika personer avsett med Grankullaidentiteten. Är den på något sätt förknippad med grundartraditionen, byggnadsbeståndet, grönområdena och viljan att bevara servicen, stödet för kultur och utbildning eller de för huvudstadsregionen exceptionella språkförhållandena eller innebär den endast ekonomisk framgång, snabba förbindelser, parkeringsplatser och ett lågt skattöre?

Paavo Castrén, Grankullas ”genius loci” – som jag minns den. Grankulla 1906-2006 Kauniainen: den sista i sitt slag, 2006.

Antikkännaren

Paavo Castrén är en internationellt känd filolog och emeritusprofessor i klassisk filologi vid Helsingfors universitet. Castrén har sedan 1960-talet gjort omfattande forskning i Rom och Pompeji i sammanfattningsvis omkring femtio års tid.

Europeisk kulturhistoria kan ses som ett övergripande tema i Paavo Castréns forskning. I sin forskning har Castrén behandlat huvudsakligen latinsk epigrafik, socialhistoria i Rom och Pompeji samt forskning om grekisk och romersk senantik. Som författare debuterade Castrén år 1970 med vetenskapliga publikationer om epigrafiken på Palatinen i Rom. Därefter har han publicerat flera vetenskapliga och populärvetenskapliga verk. Ett av Castréns kändaste populärvetenskapliga verk är Antiikin käsikirja som han skrev tillsammans med Leena Pietilä-Castrén år 2000, ett verk som tilldelades statens pris för informationsspridning. Castréns senaste verk, Uusi antiikin historia, publicerades år 2011 och den fick hedersomnämnande Vuoden historiateos (årets historieverk).   

Paavo Castrén var dessutom den första direktören för Finlands Athen-institut som grundades år 1984. Castrén fungerade som Athen-institutets direktör mellan åren 1984–1988. Vid sidan av sin akademiska karriär har Castrén även engagerat sig i kommunalpolitik. Castrén var medlem i Grankulla stadsfullmäktige åren 1993–2004, varav han var andra viceordförande mellan 1997 och 2000. Medlem i stadsstyrelsen var han under sex år, 1993–1995 och 2000–2004.  

Text: Riikka Sissala
Foto: Helsingfors universitets egendom.

Källor:
Ekberg, Henrik ym. (toim.) Uppslagsverket Finland, del 1, Helsingfors, 2003.
http://www.helsinki.fi/hum/kla/castren/

Publicerad litteratur:

1978 Pompeji. Matkailijan opas.
1979 Antiikin myytit ja uskonnot (Kaimio, Maarit & Castrén, Paavo & Kaimio, Jorma)
1980 Johdatus antiikintutkimukseen. (Castrén, Paavo & Frösén, Jaakko)
1982 Rooma. Matkailijan opas. (Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena)
1994 Post-Herulian Athens. Aspects of life and culture in Athens A.D. 267–529 (toim.)
1995 Maassa maan tavalla. Eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla.
1998 Pompeij – Venuksen kaupunki (toim.)
2000 Antiikin käsikirja (Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena)
2001 Viisas valta. Johatmisen paradoksit (toim.)
2006 Pompejilaisia kohtaloita
2008 Domus Pompeiana. Talo Pompejissa (toim.)
2011 Uusi antiikin historia
 
Urval av publicerade artiklar:

2006 Grankullas ”genius loci” – som jag minns den. Grankulla 1906-2006 Kauniainen: den sista i sitt slag (red. af Hällström)
2008 Ateenalaisten laulun tarina. Sotahistoriallinen aikakausikirja 27 (toim. Perkko)
2009 Antiikin ruokakulttuuri. Kulttuuri antiikin maailmassa (toim. Kajava et al.)
2009 Ännu en gång i Odysseus kölvatten. SFV-kalendern (red. Spring)Logga in